מחקר אתנוגרפי

סאפיו מבצעת מחקרי התנסות ותצפיות לצורך קבלת תובנות לגבי שימוש במוצרים ושירותים בסביבתו הטבעית של הצרכן.

 

כיון שהתופעות מתועדות בזמן התרחשותן, המחקר מבוצע במיקומים רלבנטיים כדוגמת: בית הצרכן, נקודה המכירה או השירות, אזור השימוש וכדומה. כמו כן, חלק מהמחקרים מבוצעים באמצעות האינטרנט והטלפון הסלולרי הן על מנת לחקור את הרגלי חיפוש המידע והצריכה הדיגיטליים והן כאמצעי תיעוד עצמי נוח ואינטואיטיבי לשימוש.

 

השירותים בתחום המחקר האתנוגרפי כוללים:

  • הגדרת המטרות העסקיות שמתאימות למתודולוגיה האתנוגרפית
  • תכנון מערך ההתנסות התצפית והתשאול
  • כתיבת תסריט הבדיקה ובמידת הצורך התשאול
  • גיוס המשתתפים וביצוע עבודת השטח ברמת הפיקוח ובקרת איכות הגבוהות ביותר
  • תיעוד האינטראקציה (הקלטה ו/או צילום)
  • כתיבת דו"ח מחקר אסטרטגי ואינפוגרפי הכולל ממצאים מפורטים, תיעוד אינטראקציות אופייניות, ניתוח מעמיק של תובנות צרכניות, מסקנות והמלצות.